Gramatika latiny
Panhuis Dirk
Gramatika latiny Panhuis Dirk Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá spíše na syntaxi a sémantice než na morfologii a nejvýznamnější místo ve větě přisuzuje přísudku. Tomu slouží i
běžná cena 450 Kč
naše cena 402 Kč

img

Studie o lat a řec jazyce

V této kategorii naleznete studie renomovaných odborníků, kteří se zabývají jazykovými a literárními otázkami latinského a starořeckého období.

Řadit podle 
Výrobce 
Název zboží Cena
Laudabile carmen II
Kapitoly z římské rétoriky a poetiky
naše cena 237 Kč img
Laudabile carmen I
římská metrika
naše cena 155 Kč img
Nicolai Dresdensis Apologia
De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis
naše cena 298 Kč img
Traktát De amore ve světle dvorské kultury
Lenka Svobodová
naše cena 85 Kč img
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou
Jana Nechutová a Jana Fuksová
naše cena 211 Kč img
Vznik a vývoj satiry v římské literatuře
Mariana Poláková
naše cena 225 Kč img
Počátky latinské písemné kultury v českých zemích
Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě
naše cena 754 Kč img
Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století
Dalibor Havel
naše cena 248 Kč img
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech
naše cena 286 Kč img
Tabule staré a nové barvy
Mikuláš z Drážďan ve staročeském překladu
naše cena 385 Kč img
Vexilla Regis - latinsko-česky
výbor z latinské duchovní poezie
naše cena 122 Kč img
Latina je mrtvá. Ať žije latina.
Wilfried Stroh
naše cena 349 Kč img
Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů
Antonín Bartoněk
naše cena 312 Kč img
Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicel
Petr Stanislav
naše cena 299 Kč img
De monstruosis hominibus/Lidská monstra
Vocabularius dictus Lactifer IV./Vokabulář dictus Lactifer IV.
naše cena 369 Kč img
Martiniana
naše cena 458 Kč img

MzQ0N